Gojskojs egen avdelning!

Gojskoj har numera tre olika avdelningar i webbshoppen!
Du flyttar dig mellan dem genom att klicka till vänster i menyn:

Gojskoj (Den ljusblå sidan)
Transport (Den gröna sidan)
Fågel (Den gula sidan)

Du tar med dig kundkorgen till alla olika avdelningar och förhoppningsvis kan du lättare komma upp i vår minsta ordersumma på 300:-

Gojskojs avdelning ser ungefär ut som förut.

Transports avdelning har bara selar och transportburar.

Fågels avdelning har bara saker tillverkade i fågelTM's regi.

Just nu är du på gamla kära Gojskojs avdelning!

Gammal gojskoj logga i trä

Här hittar du gamla godingar men också några nyheter bland menypunkterna. För de skarpögda örnarna är det också uppenbart att några menypunkter försvunnit, men i stort sätt är det sig likt här.

Injoj!

/Lottie